Overkoepelende platformen

S&Z Oost-Vlaanderen maakt deel uit van overkoepelende patformen:
de Koepel S&Z en PoZiLiV. Zij verenigen organisaties die zieke leerlingen begeleiden.

De Koepel van S&Z-afdelingen

De vijf provinciale afdelingen van S&Z vergaderen op regelmatige basis in de 'Koepel'. Hier wordt:
• ervaring uitgewisseld
• gewerkt aan bekendmaking op Vlaams niveau
• gestreefd naar bundeling van de krachten.

www.s-z.be

PoZiLiV

"Platform van Onderwijs aan Zieke Leerlingen in Vlaanderen" (PoZiLiV) groepeert organisaties die betrokken zijn bij "onderwijs en zieke leerlingen"

• School & Ziekzijn
• Bednet
• TOAH (= Tijdelijk Onderwijs aan Huis)
• Kinderkankerliga
• De universitaire ziekenhuisscholen
• Revalidatiecentrum Pulderbos en Revalidatieziekenhuis Inkendaal
• Zeelyceum De Haan
• Onderwijsbegeleiding Kinder- en Jeugdpsychiatrie
• Het Fonds Ivens-Boons.

PoZiLiV is de spreekbuis van die organisaties en behartigt de rechten van de zieke leerling naar de overheden. Op de website van PoZiLiV vind je meer informatie.
www.onderwijsvoorziekekinderen.be