Hulp krijgen bij langdurig of chronisch ziek zijn

Hulp krijgen als de leerling langdurig of chronisch ziek is

Hulp aanvragen
Verloop
Getuigenissen
Samenwerking
Partners

Hoe kan je hulp aanvragen?

Wie doet de aanvraag?
Ouders, leerling, zorgcoördinator, leerkrachten, CLB-medewerkers, …
Voorwaarden zijn:
• Ingeschreven zijn in een school.
• De school beschikt over een medisch attest (doktersbriefje).

Hoe vraag je een begeleiding aan?
• Je doet per e-mail of via telefoon (0473 19 89 13) een aanvraag.
• Je kan ook onderstaand aanvraagformulier invullen en naar oostvlaanderen@s-z.be sturen.

Download hier het aanvraagformulier

Hoe verloopt de begeleiding?

Vooraleer de begeleiding start

• Je wordt gecontacteerd door een dossierverantwoordelijke en er volgt een huisbezoek.
• Samen met de school wordt bepaald voor welke vakken en welke leerstof S&Z de begeleiding zal opstarten.
• De dossierverantwoordelijke contacteert de gepaste vrijwilliger-lesgevers.

Eigenlijke begeleiding

• Gemiddeld kunnen de lesgevers een 10-tal dagen na de aanvraag starten.
• De lesgever spreekt met je af wanneer de lessen kunnen plaats vinden.
• De leerling krijgt les op de plaats die het meest geschikt is: thuis, op school, …
• De vrijwilliger werkt met de leerboeken van de leerling/van de school.

Bij de dossierverantwoordelijke en de lesgever kan je in de loop van de begeleiding terecht met vragen en opmerkingen.

Getuigenissen

Getuigenis van de mama van Elly

Hilde is de vrijwillige lesgever die Elly begeleidde.
De gelukkige mama van Elly stuurde onderstaand bericht naar Hilde:
>Elly zei daarnet: "ik voel mij eindelijk goed in de klas". Hilde dat is dankzij jouw hulp! >Dank voor je tijd en geduld.
Elly zit in het 1ste leerjaar en was vaak afwezig door ziekte. Elly heeft haar achterstand ingehaald en haar klasgenoten bijgebeend. Ze heeft meer zelfvertrouwen gekregen en voelt zich beter op school.

Getuigenis van Felix, diploma Wetenschappen-Wiskunde behaald

Omwille van autisme en schoolfobie was naar school gaan lange tijd niet evident voor mij. Zeker vanaf het vierde jaar secundair onderwijs ging ik vaker niet dan wel naar school. Gelukkig was er dan S&Z. 
De wekelijkse komst van de vrijwilligers was een enorme steun en zorgde ervoor dat mijn schoolwerk niet bleef liggen. Ik werd ook aangemoedigd om zo veel mogelijk naar school te gaan, waardoor ik uiteindelijk, ondanks alle moeilijkheden, erin slaagde om het vierde jaar af te ronden.
Nadien koos ik ervoor om de derde graad via de examencommissie af te leggen. Week per week, stap per stap, vak per vak, examen per examen raakte ik vooruit dankzij de begeleiding van de vrijwilligers. 
Elke vrijwilliger die me heeft geholpen, wil ik dan ook heel erg bedanken. Altijd kreeg ik te maken met heel warme, begripvolle en competente mensen die met passie hun vakkennis aan me hebben doorgegeven.

School & Ziekzijn werkt samen !

S&Z werkt samen met alle betrokkenen rond de zieke leerling door een open en actieve communicatie.

Met de ouders
De ouders en vzw S&Z ondertekenen een overeenkomst waarin de wederzijdse rechten en plichten geformuleerd zijn.

De ouders zorgen ervoor dat er:
• altijd een volwassene (ouder, grootouder, …) in huis is tijdens de les
• een rustige ruimte beschikbaar is
• het lesmateriaal aanwezig is
• de nodige kopieën gemaakt worden
• de vrijwilliger tijdig wordt verwittigd indien de les niet kan doorgaan (door ziekte, doktersbezoek, behandeling,…).

Wanneer de vrijwilliger van verder dan 25 km moet komen, wordt de officiële kilometervergoeding aan de ouders aangerekend vanaf km 26.

Met de school
De zorgcoördinator van de school onderhoudt de contacten tussen de vakleraars, het CLB en S&Z
• De school werkt een zorgplan of een begeleidingstraject uit.
• Leermateriaal wordt ter beschikking gesteld.
• Direct contact tussen de (vak)leerkracht en de vrijwilliger is gewenst.

Partners

School & Ziekzijn, TOAH en Bednet zijn elkaars partners.

S&Z-vrijwilligers, Bednet en Tijdelijk Onderwijs aan Huis (TOAH) vullen elkaar aan. Hieronder worden krachtlijnen en verschillen verduidelijkt.

Wanneer kunnen zij starten?
• S&Z: gemiddeld 10 dagen na de aanvraag
• TOAH: na een periode van 21 aansluitende ziektedagen
• Bednet: na enkele weken

Hoe groot is de afstand tussen de lesgever en de leerling?
• S&Z: gratis binnen de 25 km.
• TOAH: binnen de 10 km van de school.
• Bednet: via internet, afstand is onbeperkt.

Hoeveel lessen worden er voorzien?
• S&Z: 2 tot 3 vakken, zolang het nodig is.
• TOAH: maximaal 3 vakken, maximaal 4 uur per week, tot aan de terugkeer naar school.
• Bednet: één of enkele uren per dag.

Wat is het doel?
• S&Z: door individueel onderwijs leerachterstand wegwerken en terugkeer naar school voorbereiden.
• TOAH: door individueel onderwijs leerachterstand wegwerken en terugkeer naar school voorbereiden.
• Bednet: klassikaal via internet lessen volgen rechtstreeks met de klas.

www.bednet.be
onderwijs.vlaanderen.be/nl/toah
www.s-z.be