Historiek

1951
Dokter Dubois start in de pediatrische afdeling van het
St-Pietersziekenhuis in Brussel de eerste 'Ziekenhuisklas'

1982
A.M. Lamfalussy en Chantal Legrand starten een vereniging met vrijwillige lesgevers, "L'Ecole à l'Hôpital/ School in 't Ziekenhuis" voor Brusselse en Waalse ziekenhuizen zonder ziekenhuisklas.

1993
De eerste Vlaamse afdeling van School in 't Ziekenhuis start in Antwerpen, onder de naam School na Ziekenhuis.

1998
Gent volgt met de vereniging 'School in & na Ziekenhuis' (SINZ).

2004
SINZ wordt in Limburg opgericht.

2006
SINZ Oost-Vlaanderen hervormt zich tot School & Ziekzijn Oost-Vlaanderen.

2010
De afdelingen West-Vlaanderen en Brussel Vlaams-Brabant starten.

2011
De vijf provinciale afdelingen noemen vanaf nu 'School & Ziekzijn'.

Stichtende leden
Claire Raeymaekers (†), Inge Bogaert en Miriam Tratsaert waren de stichtende leden voor Oost-Vlaanderen.